Wiersz miłosny Jeana Antoinego de Baifa pod tytułem Les rodiens adoroyent le souleil

Les rodiens adoroyent le souleil

Na Rodos słońce wielbili, w Persji ogień święty.

Ja tylko ciebie wielbią:

Bo tylko ciebie miłuję.

Żeglarze w niebezpieczeństwie świętych przyzywają.

Ja tylko ciebie wzywam:

Bo tylko ciebie miłuję.

Więźniowie w okowach swoich k' wolności wzdychają.

Ja, więzień, jej się wyrzekam:

Bo tylko ciebie miłuję.

Rodzaj ludzki nad wszystko życie swoje przenosi.

Ja dlań względów nie żywię:

Bo tylko ciebie miłuję.

Każde stworzenie tutaj śmierci się własnej boi.

Ja przed nią lęku nie czuję:

Bo tylko ciebie miłuję.

Przełożyła Julia Hartwig