Wiersz miłosny Jeana Baptista de Grecourta pod tytułem Cztery pory niewieście

Cztery pory niewieście

Bardziej chciwa niźli tkliwa,

Gdy "owszem" Filis odrzecze,

Buziaka Kleon zdobywa

Za trzy tuziny owieczek.

 

Nazajutrz inne zwyczaje

U pastuszków-nieboraków:

Owieczkę jej Kleon daje

Za trzy tuziny buziaków.

 

Bardziej tkliwa niźli chciwa,

W obawie, by nie chciał odejść,

Oddałaby mu szczęśliwa

Za buziaka całą trzodę.

 

Nazajutrz Filis niemądra

I życie wręczy mu przecie

Za buziaka, który oddał

Za darmo wietrznej Liżecie.

Przełożył Wiktor Woroszylski