Wiersz miłosny Jeana Froissara pod tytułem Luby, bądź zdrów

Luby, bądź zdrów

Luby, bądź zdrów do chwili naszego widzenia —

Bodaj ta chwila prędko wróciła mi ciebie!

Wiernie i święcie spełnię dane przyrzeczenia.

Luby, bądź zdrów do chwili naszego widzenia —

Bodaj ta chwila prędko wróciła mi ciebie!

Gdyby, chcąc się oglądać, starczyło życzenia,

Trzydzieści razy w tydzień widziałabym ciebie —

Ale bezsilne tylko wydaję westchnienia:

Luby, bądź zdrów do chwili naszego widzenia —

Bodaj ta chwila prędko wróciła mi ciebie!

Przełożyła
Teresa Wodzicka