Wiersz miłosny Jeana Froissara pod tytułem Odjeżdżam, lecz me serce

Odjeżdżam, lecz me serce

Odjeżdżam, lecz me serce przy tobie zostanie.

Pani moja, bądź zdrowa do mego powrotu!

Tęsknym mi będzie z dala od ciebie mieszkanie.

Odjeżdżam, lecz me serce przy tobie zostanie.

Pani moja, bądź zdrowa do mego powrotu!

Słodka myśl każdej chwili osłodzi rozstanie.

Odjeżdżam, lecz me serce przy tobie zostanie,

Pani moja, bądź zdrowa do mego powrotu!

Przełożyła
Teresa Wodzicka