Jean Passerat

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Jean Passerat - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Passerata poświęcone miłości.