Wiersz miłosny Jeannie Ebner pod tytułem Piękne milczenie

Piękne milczenie

Chmura twe usta:

Wyszeptaj szemrzenie

w nocy, dnia i poranku istnienie.

Nasze czuwanie, sen i podsłyszenie.

Słowo dźwięk zgubiło.

Początek odpływa strumieniem.

Ta chmura twe usta

ciche złudzenie

milczenia przybyło.

Przełożyła
Maria Krysztofiak