Wiersz miłosny Jeannie Ebner pod tytułem Wiersz o małżeństwie

Wiersz o małżeństwie

Z tych wszystkich listów do ciebie —

żadnego nie otrzymałeś,

bo nie wysłałam ich nigdy,

nawet ich nie napisałam,

 

i tylko moje oczy przyrzekały,

zdradzały miłość,

tylko moja skóra dawała sygnały,

moje włosy wszeptywały tobie w ucho.

I wystarczało nam, co nasze ciała

miały sobie do powiedzenia.

Wypowiadały słowa-zaklęcia:

Ufność.

Połączenie.

Miłość.

 

A więc czy było trzeba,

Bym listy do ciebie pisała?

Przełożyła
Krystyna Kamińska