Jerzy Kamil Weintraub

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Jerzy Kamil Weintraub - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Weintrauba poświęcone miłości.