Wiersz miłosny Jerzego Lieberta pod tytułem Jak kochankowie

Jak kochankowie

Jak kochankowie w oczy swoje zapatrzeni,

Niebo chłodne ku skwarnej pochyla się ziemi,

A ziemia w dreszczach słodkich do nieba się wtula —

 

Tak zawsze nasze serca sobie obce wzajem,

Ty żarom, a ja chłodom niebieskim oddajem

Razem, jak dnie i noce, na rożnych półkulach.

[1924]