Jerzy Lucjan Woźniak

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Jerzy Lucjan Woźniak - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Woźniaka poświęcone miłości.