Jerzy Z. Fryckowski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Jerzy Z. Fryckowski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Fryckowskiego poświęcone miłości.