Wiersz miłosny Joannny Brzostowskiej pod tytułem Niech mi cię

Niech mi cię

Niech mi cię

codzienność

nie zasłania.

 

Niech mi cię

dalekość

nie roztrwoni.

 

Nie pozwolę

nie dopuszczę

byś przeminął.