Wiersz miłosny Joannny Salamon pod tytułem Ścieżki jaśniejsze wśród polan

Ścieżki jaśniejsze wśród polan

Ścieżki jaśniejsze wśród polan,

przesieki nieba i nadziei.

 

Pierwszy widnokrąg po osobnym zmęczeniu

twojego i mojego serca.

Pierwszy lęk.

 

Pierwszy przelot ptaka i drżenia.

Nie dostrzegłeś jego cienia w moich oczach.

 

Ostatni widnokrąg porywisty i burzliwy.

Pierwszy grzmot.

Pierwsze pęknięcie nieba.