Wiersz miłosny Johanna Wolfgang Goethego pod tytułem Mignon

Mignon

Ten tylko wie — kto znał

Tych tęsknot płomię,

Jak bez radości trwam

Sama w ustroni,

Wzrok śląc po niebie, tam,

Ku tamtej stronie.

Ten, kto mnie kocha i zna,

Ode mnie stroni!

I zawrót mnie ślepy gna,

Ogień mam w łonie...

Ten tylko wie — kto znał

Tych tęsknot płomię.

Przełożyła
Kazimiera Iłlakowiczówna