Wiersz miłosny Johanna Wolfgang Goethego pod tytułem Pierwsza strata

Pierwsza strata

Ach, któż mi wróci owe dni świetlane,

Owe dni pierwszej miłości,

Kto mi choć jedną godzinę przywróci

Tamtych uroczych dni!

 

Samotny błądzę, sycąc swoją ranę,

W rytm jednej skargi serce wciąż się smuci,

O niepowrotnie zbiegłym szczęściu śni.

 

Ach, któż mi wróci tamte dni świetlane,

Tamte urocze dni!

Przełożył
Gabriel Karski