Wiersz miłosny Johanna Wolfgang Goethego pod tytułem Posyłając złoty naszyjnik

Posyłając złoty naszyjnik

Slę ci z tą kartką naszyjniczek,

Co tęskni uwęźlonym zwojem

Swojej giętkości służebniczej,

By owić się w krąg szyi twojej.

 

Pozwól, pieszczoszek ten niech z tobą

Ulegnie niewinnemu chceniu;

W dzień będzie drobną ci ozdobą,

A wieczór go porzucisz w cieniu.

 

Lecz jeśli ktoś ci łańcuch poda,

Co, obejmując mocniej, skłania,

Lizetto, zdziwi mnie twa zgoda,

Jeśli go przyjmiesz bez wahania.

Przełożył
Julian Przyboś