Wiersz miłosny Johanna Wolfgang Goethego pod tytułem Skoro Zulejka twoje nazwanie

Skoro Zulejka twoje nazwanie

Skoro Zulejka twoje nazwanie,

I ja też muszę mieć imię.

Pragniesz pochwalić mnie, kochanie.

Będzie mi Hatem na imię.

Nie pycha w mojej powstała głowie,

Że imię to mnie należy:

Kto się rycerzem Jerzego zowie,

Ten jeszcze nie święty Jerzy.

Hatemem Thai nie mogę zostać —

Zbyt skąpe na to mam grosze,

Hatema Zagraj jak przybrać postać,

Którego życiem — rozkosze?

Lecz nie zawadzi onej pary

W żywej mieć zawsze pamięci;

Brać i rozdawać szczęścia dary —

Błogosławione to chęci.

Gdy się cieszymy sobą wzajem,

Życie wydaje się rajem.

Przełożył
Leopold Lewin