Wiersz miłosny Johanna Wolfgang Goethego pod tytułem Skryte

Skryte

Gdy miła oczkami strzela,

Wszyscy przystają w podziwie,

A ja wśród nich, co to znaczy,

Jestem wiedzący prawdziwie.

 

A znaczy: Jego miłuję,

Nie innych, nie byle kogo,

Więc wy, dziwiąc się i tęskniąc,

Idźcie sobie swoją drogą.

 

Owszem, niezwykła jest władza

Patrzącej wokół dziewczyny:

Lecz ona jemu obwieszcza

Słodycz najbliższej godziny.

Przełożył z niemieckiego
Robert Stiller