Wiersz miłosny Johanna Wolfgang Goethego pod tytułem Sonety [XVII

Sonety

XVII

 

Szarada

 

Dwa słowa są, misterne jest ich powiązanie,

Wybieramy je chętnie z innych słów gęstwiny,

Lecz nie możemy dociec prawdziwej przyczyny,

Która im sens nadaje i przelotne trwanie.

 

W młodym i starym wieku miło niesłychanie

Obydwa sprzęgnąć z sobą zuchwale jak rymy;

Jeśli w imieniu jedno z drugim połączymy,

To wyrazimy przez to lube pożądanie.

 

Pragnę teraz być u nich w miłosnej estymie,

By zespolone w jedno mnie uszczęśliwiły;

Mam nadzieję, że los mi nagrodę wypłaci:

 

Że będę je smakował jak wybranki imię,

Że oba w jeden obraz połączą się miły,

Że będą żyły w jednej uroczej postaci.

Przełożył
Leopold Lewin