Wiersz miłosny Johanna Wolfgang Goethego pod tytułem Twoim oczom być posłusznym

Twoim oczom być posłusznym

Twoim oczom być posłusznym,

Twoim ustom, twojej piersi,

Twoim głosem pieścić uszy

Było treścią mojej pierwszej,

 

A wczoraj, ach! — i ostatniej

Szczęśliwości. Zgasł ten ogień,

Co cieszyło — dziś mnie rani,

Ciążąc jak dług nazbyt drogi.

 

Dopóki nie raczy Allah

Przywieść nas do pojednania,

Słońce, księżyc, ziemia cała

To sposobność do płakania.

Przełożył
Julian Przyboś