John Greenleaf Whittier

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest John Greenleaf Whittier - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Whittiera poświęcone miłości.