Wiersz miłosny Josepha von Eichendorffa pod tytułem Miłość zmilczana

Miłość zmilczana

Z migotu, z wróżby

Kwitnących traw —

Dopytał któż by,

Dociekł jej spraw?

Myśl się kołysze

I w nocną ciszę

Wiedzie ją traf.

 

Niechaj się dowie,

Kto o niej śni,

Z szmeru w dąbrowie,

Gdy wszystko śpi

Prócz chmur, co biegną,

I czucie jedno

Jak gwiazda lśni.

Przełożył
Jerzy Litwiniuk