Józef Aleksander Gałuszka

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Józef Aleksander Gałuszka - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Gałuszki poświęcone miłości.