Wiersz miłosny Józefa Ratajczaka pod tytułem ...marzył się maj

...marzył się maj

...marzył się maj — i już jest majem,

i przeszedł, był,

i tak przeszłością przyszłość się staje

płynące kry —

tak zginiemy nad spęczniałą ziemią,

by powstać znów,

tu gdzie miłość nasza i w noc ciemną

płonie jak nów.