Józef Ruffer

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Józef Ruffer - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Ruffera poświęcone miłości.