Wiersz miłosny Julii Hartwig pod tytułem Mijanie się

Mijanie się

Tryska krew z łamanego chleba i gwiazda

razi jak błyskawica

Wierz temu co mówię nocą nie słuchaj

co mówię za dnia

Poprzez te liście czarne widzę cię

tak niewyraźnie

słońce dni wygaszonych

Mów do mnie mów do mnie mów do mnie.