Wiersz miłosny Julii Hartwig pod tytułem Wezwanie

Wezwanie

Połóż się koło mnie.

Jak lis obok lisicy, jak ptak obok ptaka,

gdy rozlega się pohukiwanie sowy.

Niech nas ogarnie mądrość milczenia,

mądrość ciepła, mądrość pożegnania

na długo

przed chwilą odejścia.

Leżąc obok siebie patrzymy w noc.

Pokłonią się nam cztery strony świata

i wędrowcy ciemności złożą przed nami

wymarzone dary, leki i talizmany.