Wiersz miłosny Juliusza Słowackiego pod tytułem A ona - bywało -

A ona - bywało -

A ona — bywało —

Głowę mi piękną położy na ramię

I mówi: "Słyszę piosnkę doskonałą".

Ja patrzę w oczy — i wiem, że nie kłamie,

W promiennych oczach bowiem światło grało

Słoneczne, jakieś piękne było znamię.