Wiersz miłosny Katullusa pod tytułem LXXV [Do tego, moja Lesbio, mnie doprowadziłaś

LXXV

Do tego, moja Lesbio, mnie doprowadziłaś

I tak się zagubiłem za twoją przyczyną,

Że cię lubić nie mogę, choć najlepszą będziesz,

Ani przestać cię kochać — cokolwiek uczynisz.

Przełożył Jerzy Ciechanowicz