Wiersz miłosny Katullusa pod tytułem CVII [Jeśli się spełni komuś, kto kocha

CVII

Jeśli się spełni komuś, kto kocha i pragnie,

Życzenie, choć już zwątpił — szczególnie to ceni.

Dlatego jest mi drogie, cenniejsze niż złoto,

Że wracasz do mnie, Lesbio, gdy tęsknię za tobą.

Wracasz do pragnącego, co stracił nadzieję.

Sama zwracasz mi siebie. Oto dzień doniosły!

Któż ode mnie szczęśliwszy? Któż może powiedzieć,

Że bardziej godną pragnień rzecz otrzymał w życiu?

Przełożył Jerzy Ciechanowicz