Wiersz miłosny Katullusa pod tytułem LXXXVI [Kwintia piękną wydaje się wielu

LXXXVI

Kwintia piękną wydaje się wielu, a dla mnie —

Jasna, wysoka, prosta — to wszystko przyznaję,

Ale miana piękności jej całej odmawiam.

Nawet drobiny czaru brak w tak wielkim ciele.

Lesbia jest piękna! Ona prześliczna jest cała —

Jakby wszystkim kobietom skradła wszystkie wdzięki.

Przełożył Jerzy Ciechanowicz