Wiersz miłosny Katullusa pod tytułem XCII [Lesbia źle o mnie mówi nieustannie

XCII

Lesbia źle o mnie mówi nieustannie.

Niech zginę jeśli mnie Lesbia nie kocha!

Gdzie dowód? Przecież ja wciąż jej urągam,

A niechaj zginę, jeśli jej nie kocham!

Przełożył Jerzy Ciechanowicz