Wiersz miłosny Katullusa pod tytułem VII [Pytasz mnie, Lesbio, ile pocałunków

VII

Pytasz mnie, Lesbio, ile pocałunków

Twoich mi starczy i ile dość będzie.

Jak wiele piasku na libijskich brzegach

Leży w Kyrenie, która sylfion rodzi,

Między wyrocznią skwarnego Jowisza

A świętym grobem starego Battosa,

Jak liczne gwiazdy pod nocy milczeniem

Miłosne schadzki widzą potajemne —

Tyle całować ciebie szalonemu

Katullusowi zaledwie dość będzie,

By pocałunków nie mogli policzyć

Nazbyt ciekawi, ni zakląć zły język.

Przełożył Jerzy Ciechanowicz