Wiersz miłosny Katullusa pod tytułem CIX [Słodką mi, życie moje, miłość ofiarujesz

CIX

Słodką mi, życie moje, miłość ofiarujesz

I mówisz, że ta nasza wiecznie będzie trwała.

Bogowie wielcy! Sprawcie, by ta obietnica

Była szczera — prawdziwe by były te słowa!

I niech nam będzie wolno poprzez całe życie

Wiecznej miłości związek na zawsze zachować.

Przełożył Jerzy Ciechanowicz