Wiersz miłosny Katullusa pod tytułem LXXXVII [Żadna mówić nie może, że tak jest

LXXXVII

Żadna mówić nie może, że tak jest kochana —

Prawdziwie — jak przeze mnie kochana jest Lesbia.

I nigdy w żadnym związku nie było wierności

Tak wielkiej, jak w miłości, którą tobie daję.

Przełożył Jerzy Ciechanowicz