Wiersz miłosny Kazimiery Iłłakowiczówny pod tytułem Czerwona róża

Czerwona róża

Nie wiemy — jak przemówić, spotkać się nie umiemy...

O różo, różo czerwona, powiedz ukochanemu,

żeś mię widziała tutaj od płaczu pobielałą,

że życie — bardzo krótkie, niewiele go postało,

że w nocy anioł mię budzi, jego imieniem wzywa...

O różo, różo czerwona, powiedz mu — niech przybywa!