Wiersz miłosny Kazimiery Iłłakowiczówny pod tytułem Jak przechować miłość

Jak przechować miłość

Zapomnisz, jeśli przebaczysz:

lśniące, kolorowe światło zmierzchnie.

Lepiej jątrz serce zawsze,

gniew przechowa miłość bezpiecznie.