Wiersz miłosny Kazimiery Iłłakowiczówny pod tytułem Najlepiej

Najlepiej

Kochając nie pamiętać

— dola przeklęta.

Pamiętając nie kochać

— lżej trochę.

A najlepiej, oparłszy policzek na chmurze,

nie pamiętać zupełnie i nie kochać dłużej.