Wiersz miłosny Kazimiery Iłłakowiczówny pod tytułem Niczym nie jestem

Niczym nie jestem

Niczym nie jestem, tylko drganiem strun żałosnych....

Któż może być o taką bolesną rzecz zazdrosny?

Komu przeszkodzę, kogo zgniewam lub urażę

ja — skrzypka płacząca — na chwilę przypadkiem przyłożona do twarzy.