Wiersz miłosny Kazimiery Iłłakowiczówny pod tytułem Tęsknota i miłość

Tęsknota i miłość

Jeśli w tej tęsknocie zostanę,

jeśli do końca w niej wytrwam,

uniosę się nad wiecznością

jak nad jeziorem rybitwa.

Jeśli w tej miłości utonę,

jeśli w tej tęsknocie zgoreję,

gdy zbudzę się, Bóg nade mną

zamiast dnia rozednieje.