Wiersz miłosny Kazimierza Brodzińskiego pod tytułem Bryła

Bryła

Na dolinie z miłą wiosną

Dwie lilije spólnie rosną;

Nad doliną twarda skała,

Z której się bryła urwała;

 

Bryłą kwiaty rozdzielone,

Każda zgięta w inną stronę,

Więdnie łzami jutrzni zlana,

Nie widząca, nie widziana.