Kazimierz Gliński

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Kazimierz Gliński - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Glińskiego poświęcone miłości.