Wiersz miłosny Kazimierza Przerwy-Tetmajera pod tytułem O gdybyś przyszła

O gdybyś przyszła

O gdybyś przyszła! Raz jeszcze dziewicze

jasne i czyste Twe zobaczyć oczy!

Raz jeszcze fale uczuć tajemnicze

widzieć z Twej piersi i z Twoich warkoczy

wetchnąć woń kwiatów... Raz jeszcze Twe ręce

do ust przycisnąć; raz jeszcze łzy Twoje

i twoje ciche zobaczyć rumieńce;

raz jeszcze z ust Twych słyszeć imię moje!

Raz jeszcze tylko!...