Wiersz miłosny Kazimierza Przerwy-Tetmajera pod tytułem Patrzcie na twarz Jej

Patrzcie na twarz Jej

Patrzcie na twarz Jej! Czyście Ją widzieli?

Tak piękną duszę Bóg raz tylko stwarza!

Wierzę, że mogą być w niebie anieli

i że Bóg kształt ich na ziemi powtarza

w wybranych duszach! Wierzę, że są kwiaty,

które się rodzą z spojrzeń ludzkich oczu!

Wierzę, że krążą ponad ziemią światy,

tęskniące do niej w niezmiernym przezroczu!

Wierzę, że jedno ludzkie krótkie życie

może za sobą poprowadzić ludy!

Wierzę w natchnienia z ognia, wierzę w cudy

i wierzę w bóstwo z promieni w błękicie!...