Wiersz miłosny Kazimierza Przerwy-Tetmajera pod tytułem Szukam cię zawsze

Szukam cię zawsze

Szukam cię zawsze, choć wiem, że nie znajdę,

tęsknię do ciebie, choć wiem, że cię nie ma,

idę do ciebie, choć wiem, że nie zajdę

do twego domu, ścigam cię oczyma,

choć cię nie widzę, choć wiem, że cię nie ma.

 

Do żadnej z kobiet, którem widział w życiu,

tyś niepodobna — widzę cię w mych oczach,

jak gdyby w jakimś przymglonym odbiciu;

jak kwiat, w strumieniu odbity przezroczach,

jak gwiazdę we mgłach, widzę cię w mych oczach.