Wiersz miłosny Kazimierza Przerwy-Tetmajera pod tytułem Tyle lat zbiegło

Tyle lat zbiegło

Tyle lat zbiegło, a jam jeszcze do tej

Nie przywykł myśli, że dla mnie stracona,

Że nie zostało mi nic prócz tęsknoty.

 

Jeszcze wyciągam ku niej me ramiona,

Jeszcze jej czekam, jeszcze marzę o niej,

A wiem, że nigdy nie powróci ona...

 

Obraz jej wszędzie, zawsze za mną goni,

Wiecznem jest niebem mojego marzenia

I wiecznem dnem jest w uczuć moich toni.

 

Czas, biegnąc, wiele niszczy i odmienia

I wiele grzebie w niepamięci pyle,

Lecz jej nie wydrze z mojego wspomnienia,

 

Jak jej nie wydarł, choć lat zbiegło tyle...