Wiersz miłosny Kennetha Patchena pod tytułem Morze jest zalane różami

Morze jest zalane różami

Morze jest zalane różami One kwitną

Na lądzie

Spokojne wzgórza wypełniają się ich wonią

Wzgórza na ich słodyczy unoszą się

Jak na dłoni Boga

 

O miła, tak mało wiemy o rozkoszy

Rozkoszy trwającej jak śnieg

 

Lecz morze jest zalane różami One kwitną

Na lądzie

Przełożyła
Teresa Truszkowska