Wiersz miłosny Konstandinosa Kawafisa pod tytułem Obok tego domu

Obok tego domu

Wczoraj, przechadzając się w pewnej dzielnicy,

jak niosły kroki, przeszedłem obok tego domu,

do którego tak często wchodziłem, gdy byłem młody.

Tam ciało moje ogarnęła miłość

potęgą swą niepojętą.

 

I oto wczoraj,

kiedy szedłem przez ową starą ulicę,

od zaklęcia miłości niezmiernie wypiękniały

sklepy, trotuary, kamienie bruku,

mury, balkony i okna;

nic pospolitego nie ostało się tam.

 

Gdy stanąłem i patrzyłem na bramę,

gdy stanąłem i nie mogłem odejść od tego domu,

z całej istoty mojej wyłaniało się, przechowane,

dotąd przechowane, wspomnienie tamtej rozkoszy.

Przełożył Zygmunt Kubiak