Wiersz miłosny Kornela Makuszyńskiego pod tytułem Przysięga

Przysięga

Przysięgam ci w obliczu nieba, gwiazd i Boga,

Że cię wszystką miłuję mocą i tęsknotą,

Że mi się w skroniach straszna rozpala pożoga,

Że mi się cudne węże wkoło serca plotą.

 

Że mam usta od pragnień chore i szalone,

I że miłość jest moja jak śmierć, a kochanie

Jak rozpacz obłąkana; że jak żagwie płonę

I że — gdy ty odejdziesz — jedna śmierć zostanie.

 

Przysięgam ci krwią moją na mą krew i duszę,

Na wszystkie boże modły i na święte księgi,

I przysięgam ci... słuchaj!... to ci przysiąc muszę,

Żem nigdy nie dotrzymał — miłosnej przysięgi.