Wiersz miłosny Kornela Ujejskiego pod tytułem Chciałbym cię wprowadzić

Chciałbym cię wprowadzić

Chciałbym cię wprowadzić na wieżę wysoką,

Skąd by daleko sięgało twe oko,

A do tej wieży, do tej jednej mety,

Z całego świata wezwałbym kobiety.

 

I rzekłbym tobie: — Widzisz to skwiecone morze,

Z którego w niebie i tęczę, i zorze?...

Ile w nim jest dusz z miłością przelaną,

Żadna z nich nie jest tak jak ty kochaną.